Hoppa till huvudinnehåll
Man äter en stor hamburgare vid ett bord
Vegokoll

Svenskt Kötts feltolkning av kostråden

Svenskt Kött anser att svenskarnas köttkonsumtion ligger i linje med Livsmedelsverkets kostråd. Vad de inte har med sig i sina beräkningar är att kostråden för rött kött är en maxgräns och inte en rekommendation. Köttkonsumtionen bör fortsätta minska på grund av det enorma lidandet det innebär för alla djuren i djurfabrikerna, men också för att nuvarande kostmönster bidrar negativt till utsläpp av växthusgaser och till den ökade förekomsten av folkhälsosjukdomar.

Ät inte så mycket rött kött och chark, max 500 gram i veckan men gärna mindre.

Så lyder Livsmedelsverkets råd om rött kött just nu. I juni 2023 kom nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023. De kostråd som presenteras på Livsmedelsverkets hemsida just nu bygger på de tidigare rekommendationerna från 2012 (NNR 2012). Livsmedelsverket arbetar under 2024 med att se över om de behöver göra några ändringar i kostråden.

Vilket är något som de bör göra för att bland annat nå hållbarhetsmålen. De nya nordiska näringsrekommendationerna 2023 (NNR 2023) inkorporerar nämligen både hållbarhet samt hälsa och nutrition i sina livsmedelsbaserade kostriktlinjer. NNR 2023 rekommenderar en konsumtion av max 350 g i veckan av obearbetat rött kött baserat på samband med koloncancer.

Enligt Jordbruksverkets statistik så har svenskarnas konsumtion av rött kött gått ner från 57,3 kg per capita år 2022 till 55,5 kg per capita 2023. Det Jordbruksverket beräknar är totalkonsumtionen av kött i slaktad vikt. Det finns ingen officiell siffra över hur mycket kött som hamnar på tallriken, men utifrån Livsmedelsverkets matvaneundersökning för vuxna från 2010–2011 räknar de med att den verkliga konsumtionen är knappt hälften av totalkonsumtionen.

Med den slutsatsen blir 55,5 kg rött kött i totalkonsumtion per år per capita ungefär 26,6 kg som hamnar på tallriken, alltså ligger svenskarnas konsumtion av rött kött i genomsnitt på 511 gram per vecka.

Här tolkar Svenskt Kött det som att svenskarna bara äter 2 procent rött kött över nuvarande kostråd. Men då ska en ha med sig att:

  1. Livsmedelsverkets råd på 500 gram rött kött är en maxgräns, inte en rekommendation. 
  2. NNR 2023 rekommenderar max 350 gram rött kött i veckan, något som Livsmedelsverket kommer att justera för. 
  3. Genomsnittet döljer en stor variation av köttkonsumtion där vissa personer inte äter något kött alls, medan andra äter betydligt mer än genomsnittet på 511 gram per vecka.
  4. Matvaneundersökningen som används för att avgöra hur mycket av den totala konsumtionen som hamnar på tallriken är över ett decennium gammalt.

Livsmedelsverket poängterar också att kött är inget som behövs för att följa näringsråden. För miljön är det viktigt att begränsa den sammanlagda köttkonsumtionen. Jämfört med annat kött har kyckling låg klimatpåverkan. Däremot bidrar fågeluppfödning till användning av växtskyddsmedel och till övergödning. Fågeluppfödning bidrar inte heller nämnvärt till ett varierat odlingslandskap eller ett rikt växt- och djurliv. Den tillväxtinriktade aveln har också gjort att kycklingarna växer så snabbt att de får ont och kan dödas för kött vid bara 35 dagars ålder.

Ur etisk, miljömässig och hälsosynpunkt är det bättre att ersätta köttet med vegetabiliska livsmedel såsom grönsaker, rotfrukter, bönor, ärter och spannmålsprodukter.

Vill du äta mer vego? Ladda ner vår kostnadsfria app Välj Vego och få tillgång till aktuella utmaningar. Det finns också möjlighet att starta egna utmaningar! Välj hur mycket vego du vill äta (frukost, lunch, middag eller alla) och bjud in vänner. Starta dina nya vegovänliga vanor idag!

Ladda ner vårt nya inspirationsmagasin - helt kostnadsfritt!

Ladda ner

Prenumerera på vegobrevet

Håll dig uppdaterad om vad som händer här och i vegovärlden